Αντικρούοντας τις θέσεις της ΕΛΕΤΑΕΝ και του λόμπι της αιολικής βιομηχανίας

Στις 14 Δεκεμβρίου το Πανελλαδικό Δίκτυο συλλογικοτήτων για την ενέργεια παρουσίασε το κριτικό κείμενό του, με το οποίο αντικρούει τις θέσεις της ΕΛΕΤΑΕΝ που όπως σημειώνει, «εμφανίζεται με το «μανδύα» της επιστημονικής ένωσης, ενώ είναι ξεκάθαρα φορέας εταιρικών συμφερόντων». Στην εισαγωγή του φυλλαδίου αναφέρεται: «Αφορμή για τη συγκεκριμένη προσπάθεια υπήρξε η προπαγανδιστική έκδοση της ΕΛΕΤΑΕΝ: «Η αιολική ενέργεια απαντά, η αλήθεια πίσω από τους μύθους», [1] που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2020  και συμπυκνώνει τόσο τις θέσεις, όσο και τα προπαγανδιστικά εργαλεία του αιολικού λόμπι.».

Πως προσπαθούν να θολώσουν την εικόνα

Σύμφωνα με το Πανελλαδικό Δίκτυο, «η βιομηχανία της ενέργειας και τα «λόμπι», που δουλεύουν για λογαριασμό της, προσπαθούν να «θολώσουν» την εικόνα, μέσω τριών βασικών εργαλείων:

  • Την υποβάθμιση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων των έργων ΑΠΕ.
  • Τον περιορισμό της δημόσιας κριτικής σε αυστηρά επιλεγμένα πεδία, στα οποία εκτιμούν ότι έχουν επικοινωνιακή υπεροχή, παράλληλα με την προσπάθεια να παρουσιαστεί ο αντίλογος, ως συνωμοσιολογία.
  • Τη χρήση της κλιματικής αλλαγής, ως βασικού νομιμοποιητικού εργαλείου, καθώς η αντιμετώπισή της παρουσιάζεται σαν ένας πλανητικός υπέρτερος στόχος, μπροστά στον οποίο οι περιβαλλοντικές και άλλες κοινωνικές αντιστάσεις και διεκδικήσεις οφείλουν να υποτάσσονται. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι, ενώ υπάρχουν δεκάδες λόγοι για να αντισταθεί κανείς στην εκτεταμένη χρήση ορυκτών καυσίμων, επιλέγεται σαν μοναδικό επιχείρημα η συμβολή που έχει η καύση τους στην παραγωγή CO2 και, μάλιστα, υπερτονίζοντας το ρόλο τους.»


Η θεματολογία

Το κριτικό κείμενο του Πανελλαδικού Δικτύου που αντικρούει τις θέσεις της ΕΛΕΤΑΕΝ, για καθαρά πρακτικούς λόγους, είναι διαρθρωμένο σε 4 ενότητες και 22 κεφάλαια και με την ίδια διατύπωση που χρησιμοποιεί στην έκδοσή της η ΕΛΕΤΑΕΝ.

Ενότητα 1η: Τεχνολογία και κόστος

Μπορεί κανείς  να απομονώσει τις ανεμογεννήτριες από ένα σύνθετο σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που αποτελείται από μονάδες που εκμεταλλεύονται διαφορετικές πηγές; Μπορεί να παραβλέψει τη μεταβλητή παραγωγή των ανεμογεννητριών; Μπορεί να αγνοήσει την εκρηκτική άνοδο των τιμών της ενέργειας που διαμορφώνεται και από τις τιμές του φυσικού αερίου που οι ίδιοι όμιλοι, εκπρόσωποι των οποίων μετέχουν στο Δ.Σ. της ΕΛΕΤΑΕΝ, προγραμματίζουν; Δεν είναι υποτιμητικός για την κοινή γνώμη ο ισχυρισμός ότι το ΕΤΜΕΑΡ που πληρώνουμε στους λογαριασμούς του ρεύματος δεν είναι επιδότηση των αιολικών σταθμών;  Δεν είναι απαράδεκτο να αποσιωπούνται όλα τα εξωτερικά κόστη, περιβαλλοντικά και οικονομικά και η δέσμευση της γης που συνεπάγεται η εγκατάσταση των αιολικών σταθμών;

Ενότητα 2η: Κοινωνία και ανάπτυξη

Μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι οι αιολικοί σταθμοί προσφέρουν εγχώρια προστιθέμενη αξία και θέσεις εργασίας στις τοπικές κοινωνίες; Μπορεί να προβάλλει ότι δεν μειώνουν την αξία των ακινήτων και δεν βλάπτουν τον τουρισμό, με επίκληση μελετών που είτε έγιναν με στοχευμένες προδιαγραφές, είτε αφορούν σε άλλους τόπους με άλλα χαρακτηριστικά και προτεραιότητες, ειδικά όταν υπάρχει πληθώρα άλλων μελετών που αποδεικνύουν το αντίθετο;

Ενότητα 3η: Κλιματική αλλαγή

Πόσο αποτελεσματικές είναι οι πολιτικές που εφαρμόζονται στο όνομα της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής ; Τεκμηριώνεται η μείωση των αερίων του θερμοκηπίου από την εφαρμογή αυτών των πολιτικών με αδιάσειστα στοιχεία; Υπολογίζονται στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα των ανεμογεννητριών όλες οι παράμετροι, ξεκινώντας από την εξόρυξη σπάνιων γαιών και μετάλλων που είναι απαραίτητα για την κατασκευή τους; Είναι δυνατόν να ισχυρίζεται κανείς ότι οι ανεμογεννήτριες  δεν επηρεάζουν το μικροκλίμα, όταν επίσημα κείμενα όπως το «Έγγραφο καθοδήγησης για τα έργα αιολικής ενέργειας και τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία της φύσης» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διαβεβαιώνουν το αντίθετο;

Eνότητα 4η: Επιπτώσεις στον άνθρωπο και το περιβάλλον

Μπορεί ο βομβαρδισμός περιοχών με μηχανικούς θορύβους και νυχτερινά φώτα να μην έχει επιπτώσεις στο τοπίο και την υγεία των ανθρώπων και των ζώων; Οι ανεμογεννήτριες δεν είναι επικίνδυνες για την πρόκληση ατυχημάτων όταν έχουν καταγραφεί συμβάντα σπασμένων ανεμογεννητριών εξ αιτίας σφοδρών ανέμων; Πως οι ανεμογεννήτριες μπορούν να ανακυκλωθούν αφού η πρακτική για τα πτερύγια είναι να οδηγούνται σε ταφή ή σε καύση; Είναι δυνατόν ανεμογεννήτριες και πουλιά να συνυπάρξουν αρμονικά;


Εύβοια – Δημοσιεύθηκε στο THETOC στις 09-01-2020


Σε όλα αυτά τα ερωτήματα το Πανελλαδικό Δίκτυο απαντάει αναλυτικά και τεκμηριωμένα παραθέτοντας μια σειρά από πηγές, που ανατρέπουν ή θέτουν σε άλλη βάση τους ισχυρισμούς της ΕΛΕΤΑΕΝ. Και προσθέτει: «Όπως ήδη έχουμε αποδείξει, η ΕΛΕΤΑΕΝ έχει επιλέξει να αποφεύγει στη θεματολογία που θέτει, κρίσιμα ζητήματα που θέτουν τα κινήματα ως ζητήματα προτεραιότητας, απαντώντας ακόμα και σε υποθετικά επιχειρήματα που δεν περιλαμβάνονται στον κινηματικό λόγο. Μπορεί ο ήλιος και ο άνεμος  να είναι ανεξάντλητοι και χωρίς αντίκτυπο για το περιβάλλον, δε συμβαίνει όμως το ίδιο με τις μεγάλης κλίμακας διατάξεις κυρίως αιολικές και φωτοβολταϊκές, που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ενέργειας. Τόσο τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τις διατάξεις αυτές, όσο και οι χώροι εγκατάστασής τους (βουνά, δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις, αγροτική γη κ.λπ.), είναι πεπερασμένα και το περιβαλλοντικό αντίκτυπο της μαζικής αυτής εγκατάστασης εξαιρετικά σοβαρό.».

Το φυλλάδιο του Πανελλαδικού Δικτύου συλλογικοτήτων για την ενέργεια είναι αναρτημένο στον ιστότοπο του Δικτύου[2] και διανέμεται από τις συλλογικότητες που το απαρτίζουν.

 

 

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Δρόμος της Αριστεράς», φύλλο 571,
23 Δεκεμβρίου 2021.

 

 

 

[1] ΕΛΕΤΑΕΝ: Η αιολική ενέργεια απαντά – Η αλήθεια πίσω από τους μύθους

[2] Το πανελλαδικό Δίκτυο συλλογικοτήτων για την ενέργεια αντικρούει τις θέσεις της ΕΛΕΤΑΕΝ και του λόμπι της αιολικής βιομηχανίας